دسترسی سریع
سازنده
XP K-Net
دور موتور
ثابت متغیر-
منبع تغذیه
برق-شهر باتری